Články

06.03.2008 00:01

Analýza příčin kritického úbytku sýčka obecného (Athene noctua)

  Tento článek leží 14 měsíců v nejmenované redakci. Dosud jsem neobdržel ani pitevní nález (recenzní posudek), ani mi práce nebyla vrácena jako nevhodná. Údajně „se líbí“ a má vyjít. Uvidíme. Možná v příští pětiletce…A jinak je tedy volný k opublikování v aktivní redakci. Analýza příčin...
06.03.2008 00:02

Monitoring mimohnízdních pohybů kalouse pustovky (Asio flammeus)

  Vyšlo ve Zprávách MOS 2005 – bez jediné změny oproti původnímu znění… Ve dvou jiných redakcích byl článek totiž odmítnut jako „nepublikovatelný“… Chápu, snobi neradí žijí ve stínu. The monitoring of extra-breeding movements of the Short-eared owl (Asio flammeus ) Monitoring ...
06.03.2008 00:03

Koncepční návrh k zlepšení kritického stavu populace sýčka obecného (Athene noctua)

  Návrh byl podán 12. 8. 2006 na MŽP. Dosud jsem neobdržel žádné vyjádření k tomuto projektu. Koncepční návrh k zlepšení kritického stavu populace sýčka obecného (Athene noctua) Navrhovatel projektu: Ing. Karel Zvářal Spoluřešitelé projektu: Česká společnost ornitologická (ČSO), ČSOP...
06.03.2008 00:04

Je kalous ušatý (Asio otus) stálý, potulný nebo tažný?

Tento článek leží v nejmenované redakci 14 měsíců. Dosud jsem neobdržel k němu žádné oficiální vyjádření, je tedy de facto volný. Má-li jiná redakce o něj zájem, stačí se ozvat. Domluvíme se. Je kalous ušatý (Asio otus) stálý, potulný nebo tažný? Is Long-eared owl resident, strolling or...
06.03.2008 00:05

Hnízda kalouse ušatého (Asio otus) na zemi - výhody a rizika (PDF)

Hnízda kalouse ušatého (Asio otus) na zemi - výhody a rizika.pdf (383,8 kB)
06.03.2008 00:06

Potravní ekologie puštíka obecného (Strix aluco) v době hnízdění (PDF)

Potravní ekologie puštíka obecného (Strix aluco) v době hnízdění.pdf (633 kB)
06.03.2008 00:07

Potravní ekologie dvou trojic sousedních párů puštíka obecného (Strix aluco) v průběhu šesti let

  Vyšlo ve sborníku Panrus 15, Zpravodaj VČ ČSO, v r. 2006. Potravní ekologie dvou trojic sousedních párů puštíka obecného (Strix aluco) v průběhu šesti let Food ecology of two trinities of neigbouring pairs of Tawny owl (Strix aluco) in course of six years Karel Zvářal Dukelská 3980,...
06.03.2008 00:08

Obsazenost ptačích budek v zimním a jarním období (PDF)

Obsazenost ptačích budek v zimním a jarním období.pdf (379,2 kB)
06.03.2008 00:09

Ekologická i ekonomická strniště - fikce nebo reálná varianta?

  Tento článek vyšel v časopise Myslivost 9/2006 s minimálními úpravami. Ekologická i ekonomická strniště - fikce nebo reálná varianta? Úvodem Na začátku byly husy. Ty hloupé husy sešikované v geniálním aerodynamickém klínu. Večer, když jsme s Radkem natahovali sítě na odchyt mých...

Kontakt

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode